مشاوره رایگان 29 40 33 88    59 32 33 88 - 021

در انجام لیزرلیپولیز از چه نوع بیهوشی استفاده می شود؟

در انجام لیزرلیپولیز از بی حسی موضعی استفاده می شود و معمولا نیازی به بیهوشی نیست.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

آیا انجام لیزر لیپولیز در رفع جاقی های گسترده مفید است؟

افرادی که چاقی گسترده اما یک دست و یکنواخت دارند، این گروه باید از رژیم های مناسب همراه با جراحی های دستگاه گوارش استفاده کنند

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

چاقی عمیق شکمی به چه دلیل بوجود می آید؟

چاقی عمیق شکمی به دلیل ازدیاد چربی اطراف روده ها بوجود می آید

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

چیست و چگونه محاسبه می گردد؟BMI

 BMIیا شاخص جرمی بدن است
مجذور قد بر حسب متر/وزن بر حسب کیلوگرم = BMI
 
عدد BMI     وضعیت بالینی
کمتراز 15     کمبود وزن بسیار شدید
15 تا 16     کمبود وزن شدید
16 تا 18/5     کمبود وزن
18/5 تا 25     نرمال
25 تا 30     اضافه وزن
30 تا 35     چاقی متوسط
35 تا 40     چاقی شدید
بالاتر از 40     چاقی بسیار شدید

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

آیا نتایج و تغییرات لیزرلیپولیز دائمی است ؟

اگر رژیم غذایی معقول را رعایت کنید و فعالیت ورزشی متعادلی را در چند هفته ی پس از لیزرلیپولیز در برنامه روزانه خود قرار دهید نتایج به دست آمده می تواند دائمی باشد.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

کاشت مو پیوند مو ترمیم مو